సీమాంధ్ర ఫై లక్ష కోట్ల ఆప్పు

0సీమాంధ్ర ఫై లక్ష కోట్ల ఆప్పు, one lac crores debit on seemandhra