యమ ధర్మరాజు చెప్పిన మరణ రహస్యాలు

0yamadharma rajuనచ్కేట యొక్క మూడు కోరికలు
నచ్కేట యముడిని కలిసినప్పుడు అతను మూడు కోరికలను అడిగాడు. అతని మొదటి కోరిక అగ్ని విద్య, రెండవది తండ్రి ప్రేమ పొందడానికి మరియు మూడవ కోరిక మరణం మరియు ఆత్మ జ్ఞానం గురించి తెలుసుకోవాలి. యముడు ఆఖరి కోరికను తీర్చలేకపోయాడు. కానీ పిల్లలకు తక్షణం ఉంటుంది. కాబట్టి, యముడు రహస్యాలు మరియు మరణం తరువాత జరిగే విషయాలను గురించి బహిర్గతం చేసాడు.

బహిర్గతమవడం
గ్రంధముల ప్రకారం,యముడు ఓంకార పరమాత్మ స్వరూపం అని వెల్లడించింది.అతను కూడా ఒక మానవ హృదయంలో బ్రహ్మ ఉన్న ప్రదేశం అని చెప్పారు.

ఆత్మ
యముడు ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆత్మకు మరణం తర్వాత మరణం లేదని చెప్పారు. సంక్షిప్తంగా,శరీరం ఆత్మను నాశనం చేయవలసిన అవసరం లేదు.ఆత్మ మళ్లీ పుడుతుంది. ఆత్మకు మరణం లేదు.

బ్రహ్మ రూప్

మరణం తరువాత, ఒక వ్యక్తి పుట్టుక మరియు మరణ చక్రం అంతమవుతుంది. అతను/ఆమె పుట్టుక మరియు మరణం నుండి బయట పడిన తర్వాత బ్రహ్మ రూప్ గా పిలుస్తారు.

దేవుని శక్తి
కొంత మందికి దేవుని మీద నమ్మకం ఉండదు. కానీ మరణం తర్వాత శాంతి కోసం నాస్తికులు శోధన జరుపుతారు. స్పష్టంగా, వారి ఆత్మలు శాంతిగా ఉండటానికి చేస్తారు.

నచ్కేట మరణం గురించి యమ దేవుడు కొన్ని రహస్యాలను తెలియజేసెను.