మహేష్ బాబు ముద్దు పెట్టడం వల్లే హీరోయిన్ అయ్యిందట

0మహేష్ బాబు ముద్దు పెట్టడం వల్లే హీరోయిన్ అయ్యిందట, Mahesh babu Kiss turned Srividya Luck