బిగ్‌బాస్‌ హౌస్‌లో అర్చనకు గాయం.. ఏంజరిగింది?

0Captaincy task takes serious turn achana injured, బిగ్‌బాస్‌ హౌస్‌లో అర్చనకు గాయం.. ఏంజరిగింది