ఖమ్మంలో ఉగ్రరూపం దాల్చిన గోదావరి నది

0ఖమ్మంలో ఉగ్రరూపం దాల్చిన గోదావరి నది, Godavari Floods in Khammam District, Flood Stituation in Khammam, Godavari Floods in Khammam District Video,