బిపిఎల్ లో ఆడుతున్న నాగార్జున టీం

0బిపిఎల్ లో ఆడుతున్న నాగార్జున టీం, Nagarjuna`s team to play in BPL,