త్వరలో మొదలు కానున్న ప్రభాస్ ‘ఒక్క అడుగు’

0త్వరలో మొదలు కానున్న ప్రభాస్ ‘ఒక్క అడుగు’, okka adugu to go on sets soon, okka adugu shooting begins soon, prabhas okka adugu news,