సమైఖ్యాంధ్ర కు మద్దతు గా రోజా బైక్ ర్యాలీ

0సమైఖ్యాంధ్ర కు మద్దతు గా రోజా బైక్ ర్యాలీ, Roja Byke rally in dupport to samaikhyandhra,