గుమ్మానికి పక్కనే ఏయే వస్తువులు పెడితే ఇంట్లోకి ఐశ్వర్యం వస్తుంది

0Gummamగుమ్మానికి పక్కనే అంటే మన గుమ్మం లోపలి వైపు మన ఇంటి వైపుగా ఒక రాగి చెంబులో నీళ్లు పోసి కాస్త పచ్చ కర్పూరం, ఐదు రూపాయి బిళ్ళలు అందులో వెయ్యండి. అదేవిధంగా ఒక ఎరుపు రంగు పుష్పం. వీలైతే ఒక వట్టివేళ్ళు గుత్తి అందులో పెట్టండి పెట్టి గుమ్మానికి లోపల వైపుగా గుమ్మం పక్కనే ఉంచండి. ఇలా రోజూ పొద్దునే అందులోని నీళ్లు మారుస్తూ అదేవిధంగా ఈ పచ్చ కర్పూరం, వట్టివేళ్ళు, ఎరుపు రంగు పుష్పం వేసి మళ్ళీ చెంబుతో నీళ్లు పెడుతూ ఉండండి.

ఇలా పెట్టడం వల్ల ఆ ఇంట్లోకి లక్ష్మిదేవి అడుగు పెడుతుంది అని పెద్దలు చెబుతూ ఉంటారు. దరిద్రదేవత ఆ ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపోతుంది అని కూడా పెద్దలు చెబుతూఉంటారు. కాబట్టి గుమ్మానికి పక్కనే వట్టివేళ్ళ పచ్చకర్పూరం సుగంధ ద్రవ్యాలు పెట్టుకోండి. అదేవిధంగా గుమ్మానికి బయటవైపు పక్కనే దీపాలు పెట్టండి. ప్రతి రొజు కూడా సూర్యాస్తమయ సమయంలో గుమ్మానికి పక్కగా ఎవరైతే దీపారాధన చేస్తారో ఆ ఇంట్లో దరిద్ర దేవత నిలబడదు అని కచ్చితంగా పెద్దలు చెబుతూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ పరిహారాల్ని పాటించండి దరిద్రదేవత వెళ్ళిపోయి లక్ష్మీదేవి మీ ఇంట్లో అడుగుపెడుతుంది.
షేర్ చేయండి