మహిళా క్రికెటర్ కు.. హీరో స్పెర్మ్ కావాలట

0

తనకు బాలీవుడ్ హీరో హృతిక్ రోషన్ స్పెర్మ్ కావాలని అంటోంది తమిళనాడుకు చెందిన మహిళా క్రికెటర్ భావన. వార్ సినిమా చూసి హృతిక్ రోషన్ పై తెగ ప్రేమను పెంచుకుని ఈమె ఈ ప్రకటన చేసింది. హృతిక్ రోషన్ తో సంతానం కావాలన్నట్టుగా పచ్చిగా ఈ ప్రకటన చేసింది.

ఇండియాలో అమ్మాయిలు తమ ప్రకటనలతో చాలా ఎదిగిపోతున్నారనే అభిప్రాయాన్ని కలిగిస్తోంది ఈ మహిళా క్రికెటర్. ఏకంగా ఒక హీరో స్పెర్మ్ కావాలంటూ ఓపెన్ గా ప్రకటించేంతగా ఈమె ఎదిగిపోయినట్టుగా ఉంది.
హృతిక్ రోషన్ వార్ సినిమాలో తనకు చాలా నచ్చేసినట్టుగా ఈమె ప్రకటించుకుంది.

సినిమా ఆసాంతం అతడినే చూస్తూ పోయినట్టుగా చెప్పుకొచ్చింది. మరి అతడు అంతగా నచ్చితే తన ప్రేమను ఏదో లా వ్యక్త పరిస్తే గుర్తింపు రాదని ఈమె అనుకుందేమో కానీ ఏకంగా అతడి స్పెర్మ్ కావాలని ప్రకటించుకుంది.

ఈమె ప్రకటించుకుంటే ప్రకటించుకుంది కానీ.. హృతిక్ రోషన్ మాత్రం వీరికి అలాంటి ఛాన్స్ ఇవ్వడేమో. ఆ హీరోకి ఎంచక్కా ఇప్పటికే పిల్లలున్నారు కదా
Please Read Disclaimer