యుగపురుషునికి, ఆయన ఆశేష ఆభిమానులకు 99వ జన్మదిన, శత వసంతోత్సవ శుభాకాంక్షలు,Click for NTR Rare Pics.

ఇడ్లీ పిండి తో పునుగులు ట్రై చెయ్యండి

0

ఇడ్లీ పిండి తో పునుగులు ట్రై చెయ్యండి,

Punugulu with Idly Batter

ఇడ్లీ పిండి తో పునుగులు ట్రై చెయ్యండి,  Punugulu with Idly Batter