యుగపురుషునికి, ఆయన ఆశేష ఆభిమానులకు 99వ జన్మదిన, శత వసంతోత్సవ శుభాకాంక్షలు,Click for NTR Pics.

తెలుగునౌ.కాం 13వ ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

వాక్కాయ తో పప్పు కూర ఇలా చేశారా.. !?

0

వాక్కాయ తో పప్పు కూర ఇలా చేశారా.. !?, Vakkaya Pappu Curry, crane berry, crane berry dal curry,

వాక్కాయ తో పప్పు కూర ఇలా చేశారా.. !?, Vakkaya Pappu Curry, crane berry, crane berry dal curry,