అజ్ఞాతవాసి టీజర్ లో ఇవి గమనించారా..?

0Pawan kalyan Agnathavasi trailer Highlights, అజ్ఞాతవాసి టీజర్ లో ఇవి గమనించారా..?