అజ్ఞానమే ఆనందకరమైనది.. ఇదే గీతా సారం!- పూరి

0

“తక్కువ ఆలోచించి ఎక్కువ ఫీలయ్యేవాళ్లే లైఫ్ ని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు.. మావా ఎక్ పెగ్లా.. అరె మావా ఎక్ పెగ్లా..“ .. పూరి మ్యూజింగ్స్ లో స్పెషల్ కొటేషన్ ఇది. నిజానికి లైఫ్ లో ప్రతి క్షణాన్ని మనస్ఫూర్తిగా నవ్వేస్తూ ఎంజాయ్ చేయాలని బరువులు ఎత్తుకోవద్దని ఆయన చెప్పిన తీరు ఆద్యంతం ఆకట్టుకుంది. పూరి మార్క్ సంభాషణల్లో నిజం ఎంత నిష్ఠూరంగా ఉంటుందో పూరి `దేడ్ దిమాక్` మ్యూజింగ్స్ లో వెల్లడించారు.

“రెండ్రోజులుంటాం.. పోతాం. ఈ చిన్న లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే ఎక్కువ ఆలోచించొద్దు. ఆ మూమెంట్ ఎంజాయ్ చేయడం నేర్చుకుంటే చాలు. మనం కోతులం… కుదురుగా ఉండము… అన్నీ కెలికి చూస్తే గానీ మనశ్శాంతి ఉండదు… ఈ కెలకడం వల్ల ఉపయోగం లేదు. సమాధానాల కోసం ప్రయత్నించడం మానేస్తే చాలా మంచిది. ఎందుకంటే ఆన్సర్స్ ఎప్పుడూ దొరకవు. దేవుడు ఏంటి? ఆత్మ ఏంటి? ఈ జీవితానికి అర్థం ఏమిటి? ఇవన్నీ మనకెందుకు? నువ్వో ఓ పాట పాడితే.. మనస్ఫూర్తిగా నవ్వితే ఈ జీవితం అర్థవంతమైనట్టే.. “ అంటూ లైఫ్ పరమార్థం చెప్పిన పూరి… దూరి దూరి ఎక్కడో లోపల చూసాం.. మనకు న్యూట్రాన్ కనిపించింది. దాని తర్వాత కూడా ఏదో ఉండే ఉంటుంది. కానీ ప్రస్తుతానికి మనకు తెలిసింది ఇది.. అని తనదైన శైలి ఫిలాసఫీని చెప్పారు.

మనిషికి ఎలా ఉంటుందంటే.. భూమి మొత్తం తవ్వేసి లోపల ఏముందో చూడాలని.. గాలిలో ఎగిరి యూనివర్స్ ఎండ్ చూడాలని అనిపిస్తుంటుంది. ఈ కోతిపనులు మనకెందుకు? ఎండ్ ఎప్పుడూ దొరకదు. ఈ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయడానికి మనకు నాలెడ్జ్ అవసరం లేదు. మనం దేడ్ ధిమాఖ్ అయితే చాలు. ఇన్వెస్టిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న అందరూ ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ మధ్యలోనే పోతారు. ఇంతవరకూ ఎవ్వడూ ఏ కేసూ పట్టుకోలేదు. భగవద్గీత మొత్తం చదివితే చివరి పేజీలో ఒక విషయం రాశారు.. `అజ్ఞానమే ఆనందకరమైనది` అని. ఇదే `దేడ్ ధిమాక్`. తక్కువ ఆలోచించి ఎక్కువ ఫీలయ్యేవాళ్లే జీవితాన్ని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు“ అంటూ ఎవరికీ తెలీని జీవిత సత్యాలెన్నో ఆవిష్కరించారు పూరి. పెగ్గు ఎక్కినంత కిక్కిచ్చావ్ పూరి.